KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241
KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 241
Số lượng-1+vnđvnđ
  • Chi tiết sản phẩm
Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 241: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy tự động hoàn toàn trong thi công. Nhiệt độ yêu cầu tan chảy của keo đạt: 95oC, Nhiệt độ thi công yêu cầu đạt: 180oC đến 200oC, Độ nhớt yêu cầu đạt: 75.000 CPS ở nhiệt độ 200oC, Thời gian dính khô keo: 1 phút.
 
Sản phẩm cùng loại
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 142
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 141
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 241A
Giá bán: vnđ