KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141
KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 141
Số lượng-1+vnđvnđ
  • Chi tiết sản phẩm
Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 141: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy bán tự động và tự động loại vừa và nhỏ. Nhiệt độ tan chảy của Keo đạt: 85oC, Nhiệt độ yêu cầu tan chảy trong thi công đạt: 160oC đến 180oC, Độ nhớt yêu cầu đạt: 30.000 CPS ở 180oC. Thời gian đóng rắn bám dính " 1 Phút
 
Sản phẩm cùng loại
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 142
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 241A
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 241
Giá bán: vnđ