KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL
KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL
KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL
Keo dán cạnh gỗ công nghiệp Olec Hotmeil Adshisive
Số lượng-1+vnđvnđ
  • Chi tiết sản phẩm
Keo dán cạnh dỗ công nghiệp - Hotmeil Ashisvie OLEC
Đây là dòng sản phẩm keo dán cạnh gỗ công nghiệp dùng cho sản xuất các đồ gỗ công nghiệp, có tác dụng bo viền và dán ép cạnh gỗ công nghiệp. 
Dòng sản phẩm keo này phải có sự ra nhiệt trong quá trình sử dụng sản xuất nhằm hóa lỏng từ thể rắn sang thể lỏng đảm bảo độ nhớt của keo, cũng nhiệt độ thi công keo phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu nhằm giúp cho việc thi công và sử dụng keo hiệu quả nhất!
Dòng keo dán cạnh gỗ có những mã sản phẩm sau:
1. Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 241: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy tự động hoàn toàn trong thi công. Nhiệt độ yêu cầu tan chảy của keo đạt: 95oC, Nhiệt độ thi công yêu cầu đạt: 180oC đến 200oC, Độ nhớt yêu cầu đạt: 75.000 CPS ở nhiệt độ 200oC, Thời gian dính khô keo: 1 phút.
2. Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 241A: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy tự động hoàn toàn trong thi công ( Giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu tối giản chi phí sản xuất: Nhiệt độ tan chảy của keo đạt: 95oC, Nhiệt độ thi công yêu cầu đạt: 190oC đến 210oC, Độ nhớt yêu cầu đạt: 90.000 CPS ở 200oC, Thời gian đóng rắn, bám dính: 1 Phút
3. Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 141: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy bán tự động và tự động loại vừa và nhỏ. Nhiệt độ tan chảy của Keo đạt: 85oC, Nhiệt độ yêu cầu tan chảy trong thi công đạt: 160oC đến 180oC, Độ nhớt yêu cầu đạt: 30.000 CPS ở 180oC. Thời gian đóng rắn bám dính " 1 Phút
4. Keo dán cạnh gỗ Hotmeil Ashisive 142: Đây là mã sản phẩm dùng cho máy thủ công dán tay: Nhiệt độ tan chảy của keo: 85oC, Nhiệt độ thi công yêu cầu đạt: 140oC đến 160oC, Độ nhớt đạt: 15.000 CPS 160oC. Thời gian đóng rắn bám dính: 1 Phút
 
Sản phẩm cùng loại
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 142

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 142
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 141

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 141
Giá bán: vnđ
KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ OLEC - HOTMEIL 241A

KEO DÁN CẠNH GỖ CÔNG NGHIỆP OLEC - HOTMEIL 241A
Giá bán: vnđ